Author Archives: admin

OPENGEAR- TIÊU CHUẨN MỞ CHO THIẾT BỊ PHỤ TRỢ TRUYỀN HÌNH

Mở đầu Truyền hình là lĩnh vực công nghệ cao với rất nhiều nhà sản xuất tham gia vào thị trường hàng năm và cũng rất nhiều hãng phải ra khỏi thị trường hay bị thâu tóm, sát nhập. Trước đây, thị trường truyền hình được kiểm soát bởi các hãng lớn trong ngành như […]