Author Archives: admin

QUẢN LÝ THỐNG NHẤT TÀI NGUYÊN SỐ Ở ĐÀI TRUYỀN HÌNH

1. KHÁI NIỆM TÀI NGUYÊN SỐ Tài nguyên số của một Đài truyền hình (TNS) là khái niệm tương đối rộng. Chúng ta bắt gặp TNS ở hầu hết các hoạt động của Đài. Các tài nguyên này có thể liệt kê như sau: – Chương trình, tư liệu truyền hình: Video HD, SD, Video […]

PHẦN MỀM TIẾNG VIỆT BƯỚC ĐỘT PHÁ CỦA NGÀNH TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

1. ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM DÙNG CHO TRUYỀN HÌNH Phần mềm trong lĩnh vực truyền hình về cơ bản có thể chia làm hai loại chính: – Phần mềm chức năng như các phần mềm dựng, đồ họa, bắn chữ.. – Phần mềm quản lý, tự động hóa và tiện ích Phần mềm chức […]