CÁC GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Hiện thực hóa chuyển đổi số trong Phát thanh Truyền hình và Sản xuất Nội Dung

 

HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Quản lý toàn bộ quá trình sản xuất từ khi có ý tưởng, phê duyệt sản xuất, điều độ thiết bị nguồn lực, sản xuất hậu kỳ, kiểm duyệt thành phẩm trước khi phân phối tới việc tính toán các chi phí sản xuất.

 

HỆ THỐNG PHÁT SÓNG TỰ ĐỘNG

Tự động hóa công việc phát sóng dựa trên lịch đã lập. Sau khi có lịch phát sóng, hệ thống tự động hóa sẽ tự động copy file media về server phát sóng, tự động phát file theo lịch, tự động lên đồ họa theo lịch, tự động chuyển mạch lấy tín hiệu live theo lịch.

 

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT TRƯỜNG QUAY

Tự động hóa các công việc sản xuất chương trình tại trường quay dựa trên kịch bản Rundown: chọn nguồn camera, phát file, đồ họa, prompter… Cắt file và đẩy lên nền tảng số.

 

SẢN XUẤT BẢN TIN TỰ ĐỘNG VỚI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Hệ thống cho phép tạo bản tin tự động từ kịch bản Rundown sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Tạo ra clip một cách nhanh chóng, không cần trường quay, không cần MC. Clip sau khi duyệt sẽ được tự động đẩy lên các nền tảng mạng xã hội, OTT.

 

XUẤT BẢN NỘI DUNG ĐA NỀN TẢNG

Tự động hóa công việc phân phối nội dung đa nền tảng. Hệ thống tự động transcode media và phân phối nội dung lên các nền tảng mạng xã hội theo lịch định sẵn.
Tự động thu thập phản hồi khán giả thông qua các lượt view, like, share chương trình.

 

QUẢN LÝ TẬP TRUNG, LƯU TRỮ PHÂN TÁN VỚI HYBRID CLOUD

Quản lý tập trung tất cả thông tin về tài nguyên hệ thống tại trung tâm dữ liệu của Đài. Meta data và file proxy được lưu trữ tập trung tại Data Center. File media Highres được lưu trữ tại các bộ lưu trữ tập trung tại mỗi chi nhánh.