Thách thức cho công tác quản lý truyền thông hội tụ sau 2020

Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025, từ năm 2020 thu hẹp đáng kể các đầu mối các đơn vị làm báo chí, phát thanh, truyền hình trong cả nước. Ngoài việc thu gọn số lượng các đầu báo, các tỉnh và cơ quan trung ương đang thử nghiệm […]