Thách thức cho công tác quản lý truyền thông hội tụ sau 2020

Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025, từ năm 2020 thu hẹp đáng kể các đầu mối các đơn vị làm báo chí, phát thanh, truyền hình trong cả nước.

Ngoài việc thu gọn số lượng các đầu báo, các tỉnh và cơ quan trung ương đang thử nghiệm phương án tập trung các đơn vị báo chí thành một tổ chức duy nhất. Quảng ninh là đơn vị thử nghiệm đầu tiên với việc sát nhập 4 cơ quan báo chí: Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh, Báo Hạ Long, Cổng Thông tin điện tử Quảng Ninh thành Trung Tâm Truyền Thông của tỉnh.

Gần đây nhất, Tỉnh Bình phước cũng thực hiện việc sát nhập Đài PTTH với Báo trở thành Đài PTTH và báo Bình phước.

Để giảm đầu mối tuyên truyền, nâng cao hiệu quả và giảm chi ngân sách, việc sắp xếp gọn lại hệ thống tuyên truyền là không tránh khỏi. Xu thế sát nhập ở các tỉnh sẽ tiếp tục diễn ra khi thực chất, công việc của các đơn vị đang càng ngày càng giống nhau: Các đơn vị làm báo in cũng làm báo mạng. Đã làm báo mạng sẽ có làm về multimedia, có dựng hình, có các phóng sự và bản tin trên mạng. Về bản chất báo đang tiến gần tới truyền hình. Ở phía ngược lại, để tăng cường và lôi cuốn ngừoi xem, truyền hình phải đầu tư vào hệ thống báo mạng, tạp chí in ấn và thực hiện các chương trình rút gọn nhằm mục đích quảng cáo trên mạng xã hội. Vô hình chung, truyền hình buộc phải lấn sân sang báo mạng và báo viết.

Các đơn vị truyền thống lớn như VTV, VOV, TTX, QPVN, ANTV, QH, Nhân dân theo quy hoạch sẽ trở thành các đơn vị truyền thông đa phương tiện.

Như vậy trên quy mô toàn quốc, tất cả các đơn vị truyền hình báo chí, báo mạng đều đang tiến tới một điểm duy nhất: Đơn vị truyền thông đa phương tiện.

Với định hướng rất rõ ràng như vậy, rõ ràng cần phải bàn về vấn đề tổ chức thực hiện định hướng.

Đơn giản nhất và gần như các đơn vị đều đang thực hiện là việc cộng số học các mảng độc lập: Đơn vị truyền thông hội tụ đơn giản chỉ là tổng hợp của các đơn vị thành viên, mỗi đơn vị phụ trách một mảng độc lập, truyền hình sẽ tiếp tục làm truyền hình, báo viết tiếp tục làm báo viết.v.v.., sự hội tụ duy nhất xảy ra ở tổ chức và hành chính. Các đơn vị hành chính và tổ chức là dễ dàng được tổ chức lại theo cơ cấu mới. Ngược lại, các đơn vị nghiệp vụ sẽ tiếp tục như xưa.

Để tạo được sức mạnh tổng hợp của đơn vị sau khi ghép, cần thiết phải áp dụng công nghệ quản lý mới. Công nghệ cho phép thực hiện việc tổ chức sản xuất không phụ thuộc đơn vị quản lý và thực hiện việc quản lý nội dung thống nhất với bàn tròn Siêu biên tập.

Hệ thống phần mềm M-ERP của HD Việt nam được thiết kế cho các thách thức này.

Hệ thống cho phép biên tập viên từ bất kỳ bộ phận nào trong đơn vị truyền thông đa phương tiện được tham gia vào toàn bộ quá trình sáng tác chung của đơn vị. Việc định hướng nội dung sáng tác hay sử dụng nội dung sáng tác vào nền tảng truyền dẫn đa phương tiện nào sẽ do siêu biên tập quyết định. Biên tập viên có thể bắt đầu bằng một bài báo với mục đích để đăng lên báo in, sau đó nội dung tương tự với nhiều hình ảnh, video, audio khác sẽ được biên tập ở version thứ 2 phù hợp cho xuất bản mạng và thêm version thứ 3 với kịch bản hoàn chỉnh phục vụ cho lên sóng truyền hình. Siêu biên tập sẽ lựa chọn đích cho tác phẩm. Khi kịch bản truyền hình sơ bộ đạt yêu cầu, phóng viên sẽ có thể đăng ký, lập nhóm và thực hiện chương trình truyền hình với sự đồng ý của siêu biên tập.

Trong một kịch bản khác, khi phóng viên chủ động tự chụp ảnh, ghi hình phóng sự của mình, Cùng một lúc phóng viên có thể xuất bản tác phẩm lên cả 3 nền tảng. Việc lựa chọn được phép hay thời điểm xuất bản chỉ còn phụ thuộc vào siêu biên tập.

Kịch bản cuối cùng xảy ra khi một bài viết, một đề tài của một đơn vị bất kỳ được các đơn vị khác sử dụng trong truyền tải của mình. Siêu biên tập sẽ yêu cầu chỉnh sửa để phù hợp với hình thức xuất bản thứ cấp. Siêu biên tập cũng có thể yêu cầu nhóm độc lập khác phát triển đề tài để có được sản phẩm mong muốn ở hình thức xuất bản không dự kiến trước bởi tác giả.

Với nền tảng hỗ trợ tất cả các kịch bản trên, hệ thống M-ERP sẽ không chỉ đáp ứng yêu cầu thực hiện nội dung công việc chính mà còn cho phép tập trung phân bổ tài nguyên chia sẻ của đơn vị vào một đầu mối. Việc điều xe, ghép xe, ghép nhóm ghi hình, bố trí đường đi tối ưu sẽ được thực hiện bởi điều phối chung cho tất cả các đơn vị sản xuất.

M-ERP quản lý đồng bộ toàn bộ sản phẩm của đơn vị hội tụ, từ text, kịch bản, đồ hoạ, ảnh, video tới lời bình, phê duyệt, trao đổi giữa các thành viên liên quan tới sản phẩm, chi phí thực hiện sản phẩm, các thiết bị và con ngừoi tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm và cuối cùng là đánh giá chất lượng sản phẩm bởi lãnh đạo.

Sự quản lý đồng bộ cho phép hệ thống tự động tạo ra chỉ số đóng góp của mỗi cá nhân trong đơn vị cho sản phẩm và nó là nền tảng để trả lương nhuận bút chính xác, nhanh chóng và cập nhật cho toàn bộ đơn vị.

Sự quản lý chặt cũng cho phép hệ thống dựa trên xử lý dữ liệu lớn, xác định chính xác KPI (hệ số hiệu quả) của mỗi người trong đơn vị trong khoảng thời gian quan tâm. Nhờ đó, lãnh đạo có thể thực hiện việc điều chuyển, thay đổi tổ chức để nâng cao hiệu quả công việc và tăng cường đời sống cán bộ công nhân viên đơn vị.

Với M-ERP, thách thức cho các đơn vị media sau năm 2020 trở thành cơ hội trong môi trường cạnh tranh khốc liệt giành người xem hiện tại.

Hà nội tháng 10 năm 2019

Nguyễn Huyền Diệu