DANH SÁCH ĐỐI TÁC

Công ty HD Việt Nam là đại lý bán hàng tại Việt Nam của các nhà sản xuất thiết bị có uy tín trên thế giới như: DellEMC, Microsoft, CDNetworks, HD Ultrasoft, Cisco, Arista, Alcatel, Rossvideo, Sony, Panasonic, Harmonic, 360 Systems, Lectrosonics, Qualstar, Dracast, ClearCom, Matrox, Miller, …

broadcast-solutions
Aberdeeninc