Monthly Archives: February 2011

PHẦN MỀM TIẾNG VIỆT BƯỚC ĐỘT PHÁ CỦA NGÀNH TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

1. ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM DÙNG CHO TRUYỀN HÌNH Phần mềm trong lĩnh vực truyền hình về cơ bản có thể chia làm hai loại chính: – Phần mềm chức năng như các phần mềm dựng, đồ họa, bắn chữ.. – Phần mềm quản lý, tự động hóa và tiện ích Phần mềm chức […]