Close

Giới thiệu

Công ty TNHH HD Việt nam được thành lập từ nhóm chuyên gia tư vấn và nghiên cứu phát triển của Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC. Khởi động với 05 kỹ sư, trong năm năm qua, công ty đã có bước phát triển vượt bậc với mức tăng trưởng hàng năm từ 200% đến 300%.Với nền tảng khoa học kỹ thuật của mình và ước mơ hoàn thiện các công trình nghiên cứu giang dở ở VTC, đội ngũ kỹ sư của công ty HD Việt nam đã làm việc cật lực và nhờ đó đã tạo ra nhiều sản phẩm xuất sắc, vượt trội sản phẩm ngoại cùng lọai và đảm bảo thích hợp với văn hóa và môi trường Việt nam. Chính nhờ vậy, các hệ thống thiết bị sản xuất và tích hợp bởi HD Việt nam đang được sử dụng rộng rãi trong truyền hình và các hệ thống camera theo dõi cao cấp....(xem tiếp)

Sản phẩm nổi bật