Close
Sản phẩm

Video Processing (Teranex)

Sắp xếp
Hiển thị sản phẩm/trang
Tỉ giá:

Blackmagic Design Teranex 2D Processor

Teranex là thiết bị chuyển đổi tiêu chuẩn nổi tiếng thế giới với chất lượng tuyệt hảo. Bản gốc phát sóng được chuyển đổi với chất lượng tốt nhất cho phép phân phối trên toàn thế giới. Teranex hoản hảo cho truyền hình trực tiếp với cổng Thunderbolt tích hợp sẵn, thiết bị cũng được dùng để làm sạch và chuyển đổi nội dung cho Aauthoring cũng như cho việc hậu kỳ Capture, dựng, kỹ xảo! Teranex là thiết bị chuyển đổi Video hoàn hảo, tiêu chẩn và là công cụ thu phát tất cả trong một!

Blackmagic Design Teranex 3D Processor

Teranex là thiết bị chuyển đổi tiêu chuẩn nổi tiếng thế giới với chất lượng tuyệt hảo. Bản gốc phát sóng được chuyển đổi với chất lượng tốt nhất cho phép phân phối trên toàn thế giới. Teranex hoản hảo cho truyền hình trực tiếp với cổng Thunderbolt tích hợp sẵn, thiết bị cũng được dùng để làm sạch và chuyển đổi nội dung cho Aauthoring cũng như cho việc hậu kỳ Capture, dựng, kỹ xảo!