Close
Đối tác
Công ty HD Việt Nam là đại lý bán hàng tại Việt Nam của các nhà sản xuất thiết bị có uy tín trên thế giới như: Microsoft, Thomson, Planar, ClearCom, Crestron, Biamp, EVS, HaiVision, Moxa, Streamlabs, Echolabs, Alpermann Velte, Cristal Vision, 360 System, Bosch, GE …