Close
Sản phẩm
Hình ảnh của Hệ thống cần cẩu chuyên dụng

Hệ thống cần cẩu chuyên dụng

Hệ thống cần cẩu chuyên dụng dùng cho truyền hình (Tầm hoạt động 9m;Chiều dài tổng thể 11.20m) Model: 425+425/H. Hàng mới 100%. Hãng SX: EGRIPMENT
:

Hệ thống cần cẩu chuyên dụng dùng cho truyền hình (Tầm hoạt động 9m; Chiều dài tổng thể 11.20m) bao gồm:

Cẩu TDT ver 6m

Cẩu TDT (425) bao gồm:

Cánh tay cẩu

Phần trục ngõng cánh tay cẩu

Phần giới hạn phía trước với bệ đặt Camera

Phần đối trọng cân bằng phía sau

3 đoạn cánh tay cẩu dài 1,5m

Hệ thống cáp néo đỡ cẩu

Thiết bị điều chỉnh cân bằng

Khung Bộ bố trí các dây néo cho cánh tay cẩu

Phần điều khiển (425/H) bao gồm:

Đầu điều khiển 425 TDT

Điều khiển pan/tilt

Điều khiển zoom/focus

Bộ điều khiển điện tử

Nguồn cấp cho bộ điều khiển điện tử

Cáp chính nối từ đầu điểu khiển đến bộ điều khiển điển tử

Bộ 2 đoạn cánh tay cẩu mở rộng dài 1,5 m đã bao gồm thanh giằng

Cáp cho phần cầu mở rộng

Hỗ trợ thêm tạ cân bằng

Maxi Dolly

Khung bê dolly

Trụ chính dolly bao gồm các thanh đỡ

4 bánh xe cao su cứng

4 bánh xe thép chạy trên ray

Tay lái kéo đẩy cho dolly

Bộ jack cho Maxi dolly

Bộ chân đế nâng và giữ cân bằng cho dolly

Thanh ray trượt dài 2.4m

Thanh ray cong dài 2.4m

Đoạn chặn đầu ray

Đoạn chặn cuối ray

Tấm gá màn hình LCD

Cáp điều khiển ống kính Fujinon

Cáp điều khiển ống kính Canon 20pin

Đối trọng cần bằng (tạ) 10kg (30 chiếc)

Đối trọng cần bằng (tạ) 5kg

Bộ tay cầm điều khiển cẩu

Xe đẩy cho tạ

Bộ hỗ trợ tay cẩu TDT

Valy cứng chuyên dụng cho cẩu