MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DỰ ÁN CUNG CẤP HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ KẾT NỐI QUẢNG CÁO TẠI TVAD ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 90 NGÀY ( THÁNG 08/2017 TỚI THÁNG 11/2017)

Dự án cung cấp phần mềm và thiết bị phục vụ công tác quản lý và kết nối quảng cáo theo tiêu chuẩn truyền hình HD cho Trung Tâm Quảng Cáo & Dịch Vụ Truyền Hình TVAD của Đài Truyền Hình Việt Nam.

Dự án cung cấp giải pháp hiện đại, quản lý toàn diện quy trình nghiệp vụ quảng cáo của đài, từ quản lý khách hàng, hợp đồng, doanh thu, lợi nhuận…tới các tiến trình tự động xử lý video, âm thanh, di chuyển TVC giữa các hệ thống trong đài. Thực hiện đối soát quảng cáo dựa trên khả năng tích hợp với hệ thống phát sóng MCS2 của Trung Tâm Sản Xuất Chương Trình, hệ thống Quản Lý Phát Sóng và hệ thống ghi Bằng Chứng Phát Sóng của Ban Thư Ký Biên Tập.

Dự án hoàn thành đúng tiến độ, được đưa vào sử dụng và đã chứng minh được tính hiệu quả của quá trình đầu tư. Nâng cao chất lượng tín hiệu, đơn giản hóa công việc của cán bộ Trung Tâm Quảng Cáo & Dịch Vụ Truyền Hình, giúp lãnh đạo trung tâm nắm bắt kịp thời hiện trạng và có chiến lược nâng cao hiệu quả kinh doanh.

TVAD
Phần mềm quản lý quảng cáo