DANH SÁCH ĐỐI TÁC

Công ty HD Việt Nam là đại lý bán hàng tại Việt Nam của các nhà sản xuất thiết bị có uy tín trên thế giới như: Microsoft, Thomson, Planar, ClearCom, Crestron, Biamp, EVS, HaiVision, Moxa, Streamlabs, Echolabs, Alpermann Velte, Cristal Vision, 360 System, Bosch, GE …
HD Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ với đối tác uy tín ở châu Âu là Broadcast Solution để triển khai sản phẩm phần mềm ra thị trường nước ngoài, tập trung vào thị trường Trung Đông, châu Á và châu Mỹ…

Aberdeeninc