Category Archives: Tin Tức

1. KHÁI NIỆM TÀI NGUYÊN SỐ Tài nguyên số của một Đài truyền hình (TNS) là khái niệm tương đối rộng. Chúng ta bắt gặp TNS ở hầu hết các hoạt động của Đài. Các tài nguyên này có thể liệt kê như sau: – Chương trình, tư liệu truyền hình: Video HD, SD, Video […]

1. ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM DÙNG CHO TRUYỀN HÌNH Phần mềm trong lĩnh vực truyền hình về cơ bản có thể chia làm hai loại chính: – Phần mềm chức năng như các phần mềm dựng, đồ họa, bắn chữ.. – Phần mềm quản lý, tự động hóa và tiện ích Phần mềm chức […]