1. KHÁI NIỆM TÀI NGUYÊN SỐ Tài nguyên số của một Đài truyền hình (TNS) là khái niệm tương đối rộng. Chúng ta bắt gặp TNS ở hầu hết các hoạt động của Đài. Các tài nguyên này có thể liệt kê như sau: – Chương trình, tư liệu truyền hình: Video HD, SD, Video […]

1. ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM DÙNG CHO TRUYỀN HÌNH Phần mềm trong lĩnh vực truyền hình về cơ bản có thể chia làm hai loại chính: – Phần mềm chức năng như các phần mềm dựng, đồ họa, bắn chữ.. – Phần mềm quản lý, tự động hóa và tiện ích Phần mềm chức […]

Mở đầu Truyền hình là lĩnh vực công nghệ cao với rất nhiều nhà sản xuất tham gia vào thị trường hàng năm và cũng rất nhiều hãng phải ra khỏi thị trường hay bị thâu tóm, sát nhập. Trước đây, thị trường truyền hình được kiểm soát bởi các hãng lớn trong ngành như […]