Close
Sản phẩm
Hình ảnh của Blackmagic Design DeckLink SDI

Blackmagic Design DeckLink SDI

DeckLink SDI là hoàn hảo khi bạn cần một giải pháp SDI chỉ nhưng nhu cầu chất lượng cao 10 bit 04:02:02 dựa trên SDI capture và phát lại. DeckLink SDI cắm vào máy tính Windows, Mac OS X và Linux và các tính năng chụp HD/SD-SDI và phát lại kết hợp với tri-sync/black đầu vào tham chiếu nổ và kiểm soát boong RS-422.
Nhà sản xuất:: PCIe Capture and Playback
:

DeckLink SDI là hoàn hảo khi bạn cần một giải pháp SDI chỉ nhưng nhu cầu chất lượng cao 10 bit 04:02:02 dựa trên SDI capture và phát lại. DeckLink SDI cắm vào máy tính Windows, Mac OS X và Linux và các tính năng chụp HD/SD-SDI và phát lại kết hợp với tri-sync/black đầu vào tham chiếu nổ và kiểm soát boong RS-422. Phần mềm Express là phương tiện truyền thông bao gồm để bạn có được nắm bắt và phát lại cho AVI, QuickTime và DPX trên máy Mac, Windows và Linux. DeckLink SDI là một sự lựa chọn hoàn hảo khi tất cả các kết nối của bạn là SDI và bạn không cần kết nối tương tự.

Connections DeckLink SDI™ DeckLink Optical Fiber™ DeckLink Studio™
SDI Video Input 1 x 10 bit SD/HD switchable. 1 x 10 bit SD/HD switchable. 1 x 10 bit SD/HD switchable.
SDI Video Output 1 x 10 bit SD/HD switchable. 1 x 10 bit SD/HD switchable. 1 x 10 bit SD/HD switchable.
1 x 10-bit SD only, down converted or key.
Optical Fiber Video Input None 1 x 10 bit SD/HD switchable. None
Optical Fiber Video Output None 1 x 10 bit SD/HD switchable. None
Supported Video formats 525i NTSC, 625i PAL, 720HD and 1080HD. 525i NTSC, 625i PAL, 720HD and 1080HD. 525i NTSC, 625i PAL, 720HD and 1080HD.
Analog Video Input None None 1 x Component video on 3 BNCs.
1 x S-Video video on S-Video connector.
1 x Composite NTSC/PAL on 1 BNC.
Analog Video Output None None 1 x Component video on 3 BNCs.
1 x S-Video video on S-Video connector.
1 x Composite NTSC/PAL on 1 BNC.
AES/EBU Audio Input None None 2 channel unbalanced AES/EBU digital audio with sample rate converter.
AES/EBU Audio Output None None 2 channel unbalanced AES/EBU digital audio.
Analog outputs 3 and 4 can switch to AES/EBU outputs for audio 3 & 4 and 5 & 6 output. This provides a total of 6 AES/EBU audio channels out when using this feature.
SDI Audio Input 8 channel embedded in SD and HD.
SDI Audio Output 8 channel embedded in SD and HD.
Optical Fiber Audio Input None 8 channel embedded. None
Optical Fiber Audio Output None 8 channel embedded. None
Analog Audio Input None None 4 channels of professional balanced analog audio via 1/4” jack connectors.
Analog Audio Output None None 4 channels of professional balanced analog audio via 1/4” jack connectors. Channels 3 and 4 can switch to AES/EBU outputs.
HDMI Audio Input None None 2 channels.
HDMI Audio Output None None 2 channels.
HDMI Video Input None None Direct HDMI connection supports HDMI capture from HDMI compatible cameras, set top boxes, decks and video games.
HDMI Video Output None None Direct HDMI connection supports HDMI digital compatible displays, such as a TV or video projector. Includes both audio and video.
HDMI Configuration None None HDMI automatically configures to connected display.
HDMI Resolution None None Pixel for pixel HD resolution input to connected device.
HDMI Color Precision None None 4:2:2 10 bit
Multiple Rate support Standard definition SDI and high definition SDI.
Sync Input Blackburst in SD and 1080i50, 720p50, 1080i59.94, 720p59.94 HD formats or TriSync in all HD formats.
Device Control Sony™ compatible RS422 deck control ports. 
Serial ports TxRx direction reversible under software control.
Settings Control DeckLink System Preferences (Intel Mac OS X™) and DeckLink Control Panel (Windows™).
Updates Firmware for cards built into software driver. Loaded at system start, or via updater software.

 

Standards      
HD Format Support 1080p23.98/24, 1080i50, 1080i59.94, 720p50 and 720p59.94.
SD Format Support 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC and 525/23.98 NTSC.
SDI Compliance SMPTE 259M, 292/296M. SMPTE 259M, 292/296M and SMPTE 297M for Optical Fiber SDI. SMPTE 259M, 292/296M.
Video Sampling 4:2:2 4:2:2 4:2:2
Color Precision 4:2:2 10-bit 4:2:2 10-bit 4:2:2 10-bit
Color Space 4:2:2 YUV 4:2:2 YUV 4:2:2 YUV
SDI Metadata Support VITC read for 3:2 pulldown removal. 
VANC capture and playback using up to 3 lines of video in file. HD RP188.
Audio Sampling Television rate of 48kHz at 24 bit.
Card type PCI Express 1 lane, compatible with 1,4,8 and 16 lane PCIe slots.
Copy Protection For legal reasons, capture devices from Blackmagic Design are designed not to capture, convert or transmit video or audio from copy-protected sources, e.g. video devices using HDCP.

 

Processing      
Colorspace Conversion Hardware based real time.
HD Down Conversion Software based down conversion. Built in hardware down conversion. High quality down converter always outputs to SD-SDI, Composite and S-Video outputs when working in HD video formats. Selectable between letterbox, anamorphic 16:9 and center cut 4:3 styles.
HD Up Conversion Real-time up conversion from 720HD to 1080HD during video capture.
Real timeeffects Apple Final Cut Pro™ internal effects in DV, ProRes and uncompressed on Intel Mac OS X™.
Adobe® Premiere Pro® internal effects in DV, MJPEG and uncompressed.

 

Extras  
Software Included Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, FrameLink and Blackmagic driver.
Firmware Upgrade Firmware for cards built into software driver. Loaded at system start, or via updater software.
Installation PCI Express 1 lane, compatible with 1, 4, 8, 16 lane PCI Express slots. 
Please see the full system requirements for 
Mac OS X™and Windows™
Mac OS X™ systems require an Intel-based Mac Pro computer.